Corda

Portalen som samler alle trykksakbestillingene på ett sted

Corda er et komplett, nettbasert bestillingssystem for grafiske varer og tjenester. Her kan kunden selv ferdigstille, godkjenne korrektur og bestille trykksaker. systemet er modulbasert og du kan på en enkel måte tilpasse funksjonaliteten til dine kunders ulike behov. i tillegg til standardmodulene, kan portalen utvides med tilleggsfunksjoner spesielt tilpasset ulike forretningsaktiviteter og målgrupper

En bestilling fra Corda oppretter automatisk en ordre i OnTop.

Les mer om Corda i vår brosjyre.