Faktura

Alle ordrer i OnTop kan sendes til fakturering. Flere ordrer på samme kunde kan samles i én «samlefaktura», eller én eller flere  kan faktureres enkeltvis.

OnTop håndterer også MVA-frie fakturaer, og det er mulig å splitte fakturaer både på flere forfall og flere fakturamottakere. Faste fakturaer og abonnementer håndteres også svært effektivt i OnTop.

Fakturaer kan skrives ut på papir eller sendes på e-post eller EHF, alt etter hva den enkelte kunden ønsker. Fakturagebyr kan spesifiseres for hver enkelt sendingsmetode.

Ved fakturaavslutning eksporteres fakturaene til regnskap med riktig format.