Kalkyle

Alle ordretypene i OnTop har mulighet for å sette opp skreddersydde kalkyler. Digitaltrykkordren kommuniserer direkte med Instrato og henter informasjon om tilgjengelig produkter og kalkyler derfra.