Tilbudsbrev

Tilbudsbrev på PDF og/eller epost!

Tilbudsbrevet i OnTop henter informasjon fra kalkyler og gir mulighet til både å finjustere denne og å tilføye egen tekst.

Tilbudet kan skrives ut som PDF og/eller sendes på e-post til kundens kontaktperson.

Når et tilbudsbrev er sendt logges dette, og tilbudsbrevet legger seg i kundens filarkiv.