Dokumentarkiv

Alle kunder i OnTop har et filarkiv. Her arkiveres alle tilbudsbrev, ordrebekreftelser og fakturaer. I tillegg arkiveres filer som er lastet opp relatert til de enkelte ordrer. En kontaktperson hos kunden kan gis tilgang til OnTop, og sitt filarkiv.