Fraktberegning

OnTop kan sette opp faste fraktpriser basert på postnummer, og kan knyttes opp mot eksterne fraktleveandører.