Rabatt

OnTop har et omfattende system for beregning av rabatter. I tillegg til at hver kunde kan ha sin egen «kunderabatt», kan også handelsvarer rabatteres basert på en kombinasjon av produkttyper og kundetyper.