Regnskap

OnTop støtter eksport til de flere ulike regnskapsystemer.

Økonomiansvarlig kan også hente ut rapporter både på ren omsetning på ordrer, men også på medarbeideres tidskonto, overtidsarbdeid og fraværsregisteringer som danner grunnlag for lønnskjøring og sykefraværsstatistikk.