Pakkesporing

På alle leveringer på en ordre kan det legges til fraktnummer. Fraktummeret kan legges inn manuelt, eller det kan komme automatisk fra en fraktleverandør som tilbyr dette.

Fraktummeret kan så gis til kunden direkte eller sendes til en eventuell tilknyttet tjeneste hvor kunden har tilgang.