Produksjon

Et omfattende prosjekt kan bestå av mange ulike ordrer og produksjonslinjer. OnTop kan styre alle disse, inkludert det å holde orden på fremmedordrer og sende rekvisisjon til eksterne leverandører.

 

klikk for å se større versjon