Bestilling

Kunden kan gjøre alt selv!

En kunde kan via f.eks. Instrato selv lage og bestille en trykksak eller digitaltrykkordre. På grunn av Instratos eget korrektursystem, kan trykksaken være 100% trykkeklar når den kommer til trykkeriet.

Bestillingen fra Instrato oppretter automatisk en ordre i OnTop og sender trykkfilene til riktig område på produksjonsserveren.

Kundebehandleren eller ordreansvarlig i OnTop trenger da bare å sørge for å delegere ordren til riktig medarbeider og sette i gang produksjonen.