Endringsmelding

Når det skjer endringer på ordre der kunden har fått ordrebekreftelse og har akseptert pris, har OnTop systemer for å håndtere slike endringer.

En medarbeider som utfører endringen på en ordre blir bedt om å oppgi en årsak til endringen. Endringsmeldingen kan både ha en intern  kommentar og en ekstern. Og den eksterne kan sendes til ordrens kontaktperson hvis ønskelig.

Endrignen vil også logges i ordrens egen aktivitetslogg.