Forespørsel

En forespørsel fra en kunde kan komme direkte ved oppmøte, telefon eller e-post, eller som en forespørsel fra Instrato.