Statistikk

OnTop har tilpassede rapporter, og kan utvides til å hente ut statistikk på det meste, både relatert til ordre, medarbeideres tidskonto, medgått tid på ordre, økonomi og omsetning.