Historikk

Alle fakturaer er tilgjengelig i OnTops eget fakturaarkiv. I tillegg kan fakturaer gjenfinnes i filarkivet til hver enkelt kunde.