Sjåførskjerm

OnTop har en egen skjerm for egne utkjøringer av ferdigproduserte ordrer. Sjåførene har til enhver tid oversikt over ordrer som er klar for levering på deres bil.

Når en ordre er levert, angir sjåføren dette på sin tavle. Ordren får automatisk status «levert» i OnTop sammen med notat om navn på mottaker.

Dersom levering feilet f.eks. ved at mottaker ikke var til stede, kan sjåføren også angi dette sammen med et notat.